Jaarverslag

In een jaarverslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid. Het doel is een evaluatie van het afgelopen schooljaar, gezien in de context van het meerjarenbeleidsplan. Het jaarverslag wordt geschreven voor alle betrokkenen van de school. 

Terug naar: Over de Josephschool