Jeugdgezondheidszorg

 

 

Wat doen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige op onze school?

Een gezonde basis voor elk kind

JGZ staat voor ‘jeugdgezondheidszorg’. Een lastig woord, maar het zegt wel precies waar het over gaat: zorg voor de gezondheid van kinderen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van JGZ zien kinderen tot en met 18 jaar op vaste momenten. Tot vier jaar komen kinderen voor een gezondheidscheck op het consultatiebureau. Daarna zijn de onderzoeken op school.

Voorkomen is beter dan genezen

Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Ze zijn gezond en blij. Helaas is dat niet altijd zo. Bij sommige kinderen loopt het niet lekker op schopassende ol, met vrienden, thuis of met de gezondheid. De professionals van JGZ zijn er om kinderen en hun ouders te helpen. Zijn er problemen, dan zoeken we samen naar oplossingen en verwijzen we zo nodig naar specialistische hulp.

Gezondheidsonderzoek groep 2

In groep 2 wordt elk kind uitgenodigd voor een gezondheidscheck. Er wordt gekeken naar de gezondheid en er wordt een ogentest en een gehoortest gedaan. In een gesprek met de jeugdarts kun je vragen stellen over de ontwikkeling en opvoeding van je kind.

Spraak-taalonderzoek

Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een onderzoek uit bij 5-jarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als ouders of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling.

Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 worden alle kinderen uit de klas gemeten en gewogen. Aan de leerlingen, ouders en leerkracht wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De jeugdverpleegkundige geeft een gezondheidsles in de klas en voert een gesprek met kinderen die vragen hebben of (mogelijk) zorg nodig hebben.

Vaccinaties

Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes en jongens van 10 jaar krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen verschillende soorten kanker.

Zorgen over je kind? Neem gerust contact op

Heb je (alledaagse) vragen of zorgen over je kind? De jeugdarts of jeugdverpleegkundige is er om je te helpen.

Contact

Contactbureau JGZ: 088 - 054 99 99

E-mail:                         info@jgzzhw.nl

Website:                      www.jgzzhw.nl

 

Terug naar: Mijn kind is leerling