Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de wet voorgeschreven orgaan waarin leerkrachten en ouders van leerlingen zijn vertegenwoordigd. De MR oordeelt over het beleid van het schoolbestuur en de uitvoering daarvan door de schoolleiding.

De MR behartigt de belangen van leerkrachten en ouders van leerlingen op directe wijze tijdens de MR-vergaderingen en indirect via het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de Gemeenschappelijke MR van de vijf scholen in Pijnacker van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het schoolbestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP), of haar vertegenwoordiging en een delegatie van onze MR is aanwezig tijdens deze GMR-vergaderingen.

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld: 

Oudergeleding:

  • Saskia Gelauff (secretaris)
  • Martin Staak
  • Rianne van Rutten

Personeelsgeleding:

  • Edith van Rooijen
  • Laura van der Geest
  • AnneMarie Zijlmans

Vergaderingen MR
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. Wilt u op het eerder genoemde mailadres laten weten dat u komt?

Wilt u notulen inzien? Dan kunt u ons mailen.

mr@josephschoolpijnacker.nl

 

Terug naar: Mijn kind is leerling