School Maatschappelijk Werk

Sinds enige jaren is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. De casusregisseurs van het kernteam zijn de toegang tot deze hulp. De samenstelling van dit team bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende ervaring en expertise zoals Schoolmaatschappelijk werk.  

Wat doen wij? 

Vanuit het kernteam helpen wij, als Schoolmaatschappelijk werkers, mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. En hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Misschien maakt de leerkracht of u als ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school. 

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar andere vormen van (vrijwillige of professionele) hulp. 

 Hoe komt u met ons in contact? 

  • Als  school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens kunnen de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator, in overleg met u, contact met ons opnemen. De schoolmaatschappelijk werker neemt daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek.  

  • Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator.  U kunt ook rechtstreeks contactvop nemen met de schoolmaatschappelijk werker Jennifer Hilgersom. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.  

 Verder zal Jennifer Hilgersom twee wekelijks op school aanwezig zijn en kunt u op dat moment ook langskomen. 

 De data en tijden dat zij dit schooljaar aanwezig is: 

 Op dinsdag in de even weken van 13.00 -15.00 uur. 

 

Contactgegevens Jennifer Hilgersom:

j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl 

06-21000969 

Terug naar: Mijn kind is leerling