Schoolplan

Het schoolplan van de Josephschool is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het huidige schoolplan is opgesteld voor de periode 2019-2023. In dit plan staat beschreven welke keuzes we maken voor de komende jaren. Deze keuzes sluiten aan bij onze huidige visie en missie.

Samen vanuit de betrokkenheid met elkaar; de leerlingen, de leerkrachten, de ouders.

Leren is de weg naar zelfstandigheid, weten wat je kunt en nog niet kunt, leren omgaan met elkaar met een goede basis aan kennis en vaardigheden. Leerlingen leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.

In een vertrouwde omgeving waarin aandacht is voor rust, regelmaat en structuur, waarin we elkaar kennen en waar de deuren openstaan voor leerlingen, ouders, team en de directe omgeving.

Bekijk voor een uitgebreide toelichting of meer achtergrondinformatie het schoolplan:

 

Terug naar: Ik zoek een basisschool