De Vreedzame School

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, en conflicten zonder geweld oplossen. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.
De oefenplaats school houdt in dat naast het opleiden van onderwijzend personeel ook ondersteunend personeel en TSO medewerkers worden opgeleid.
De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

Nieuwsbrieven De Vreedzame School:
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2