School ongevallen verzekering

Door het schoolbestuur is een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze collectieve schoolongevallenverzekering is van kracht tijdens verblijf op school en tijdens het gaan van en naar school. Ook bestaat er dekking tijdens door de school georganiseerde schoolreizen, kampen, excursies, kerkbezoek, sportbeoefening en andere door de school georganiseerde activiteiten. De ongevallenverzekering dekt geen schade aan kleding, brillen, fietsen e.d.

De verzekerde bedragen zijn als volgt:

· Uitkering bij overlijden € 2500,00

· Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit € 25000,00

· Geneeskundige hulp per element € 1000,00

· Tandheelkundige hulp per element € 1000,00

Deze verzekering kent geen eigen risico. Verder is een schadeverzekering voor inzittenden afge-sloten. Deze verzekert het personeel en ouders die tijdens schoolactiviteiten met de eigen auto anderen vervoeren. Verzekerd zijn alle inzittenden, die zich op het moment van een ongeval in de auto bevinden. Om een beroep op deze verzekeringen te doen, kan bij de schoolleiding een meldingsformulier gevraagd worden. Dit formulier dient opgestuurd te worden naar Aon bv.