Expliciete Directe Instructie

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Tijdens bepaalde lessen maken we gebruik van .Expliciete Directe Instructie. Centrale vraag die wij iedere keer bij onze lessen stellen is: "Hoe geef ik een goede les en hoe weet ik dat de kinderen mijn uitleg / instructie begrepen hebben?" en doorlopen we een aantal fases binnen de les(instructie)

Leidraad daarbij is het boek "Expliciete Directe instructie", van J. Hollingsworth &

S. Ybarra met de Nederlandse bewerking van Marcel Schmeier.

De leerlingen zijn door deze manier van lesgeven actief betrokken bij de lessen, door het inzetten van de wisbordjes en het benoemen van het lesdoel. Op deze manier weten de kinderen zelf of zij de stof hebben begrepen. Indien een leerling de leerstof sneller oppikt dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zelfstandig verder te werken. Indien een leerling langer nodig heeft om de stof tot zich te nemen dan volgt er een verlengde instructie door de leerkracht.