Welkom op de groepspagina van de schakelklas 
 

Vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp
De gemeente Pijnacker –Nootdorp heeft woonruimte beschikbaar gesteld voor vluchtelingen. De woonruimte wordt in de verschillende wijken in Pijnacker aangeboden. Voor gezinnen met kinderen zijn er afspraken gemaakt met de scholen over het starten van een internationale schakelklas, om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs te vergemakkelijken.

Start SKOP Internationale Schakelklas
De onderwijsbesturen hebben samen met de gemeente  afgesproken dat er twee internationale schakelklassen voor (taal)onderwijs aan vluchteling kinderen vanaf groep 3 komen.
Het bestuur van SKOP heeft afgesproken een schakelklas in Pijnacker te starten. Deze schakelklas voor Pijnacker is geplaatst in de Josephschool.
In Nootdorp heeft het bestuur van Octant een schakelklas gestart in basisschool de Regenboog envorig schooljaar is er een start gemaakt met het vormen va een schakelklas bij het openbaar onderwijs in Koningshof.

Wat is een schakelklas?
Een schakelklas is een klas bedoeld voor kinderen met een grote achterstand in de Nederlandse taal. Deze kinderen krijgen gedurende één tot twee jaar intensief taalonderwijs om de taalachterstand in te lopen.
In de schakelklas starten kinderen vanaf groep 3 iedere ochtend met elkaar. In de middag gaan de kinderen naar hun stamschool. Een stamschool is de school waar de ouders voor hebben gekozen om hun kind te plaatsen. Vaak is dat de school in de wijk waarin het gezin woont. Er wordt samengewerkt met stichting vluchtelingenwerk om onder meer te zorgen voor plaatsing op de juiste stamschool.
Na een periode in de schakelklas kan het kind succesvoller deelnemen aan het reguliere basisonderwijs, waarbij er op haar of zijn eigen niveau kan worden geleerd. De leerkracht van de schakelklas adviseert de leerkracht van de klas van het kind zodat er in de middag een waar nodig aangepast programma kan worden gevolgd in zijn of haar eigen groep. Op deze manier houdt het kind de sociale contacten in zijn of haar groep.