Catechese

Vanuit de catechese methode "Trefwoord" werken we ieder jaar in alle groepen aan diverse godsdienstige en sociaal-maatschappelijke onderwerpen. In de methode "Trefwoord" wordt gewerkt met thema‟s waarin de leefwereld van het kind en de wereld van de Bijbel bij elkaar worden gebracht. Het is een ontmoeting waarbij kinderen van elkaar leren.