Grenzeloos, de aardrijkskundemethode van groep 3 t/m 8

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar starten we in de groepen 3 t/m 8 met een nieuwe methode: Grenzeloos.
Grenzeloos is de eerste digitale lesmethode aardrijkskunde voor het basisonderwijs waarin het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. In de methode zijn de laatste inzichten uit hersenonderzoek verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen.
De methode werkt vanuit het principe: Voelen is onthouden. Grenzeloos zet leerlingen aan om zelf na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken.
Grenzeloos is ontwikkeld in samenwerking met teamleden uit de redactie van het tijdschrift National Geographic Junior. Dat is ook duidelijk te zien aan het prachtige lesmateriaal.
 
Hoe werkt de methode?


Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond?

Grenzeloos laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren met prachtige foto's, duidelijke animaties en praktische doe-opdrachten.

Door Grenzeloos wordt het abstracte aardrijkskunde tastbaar voor leerlingen. De wereld wordt hún wereld.
Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter omdat ze met Grenzeloos  zelf zien, voelen en samen beleven.

Hoe werkt de methode in groep 3 en 4?
In de groepen 3 en 4 verzorgt Grenzeloos niet alleen het vak aardrijkskunde, maar is dit vak met geschiedenis en natuuronderwijs geïntegreerd. In groep 3 komen er drie thema's:
Mijn geschiedenis, Op wereldreis en Beestjes in de buurt. In groep 4 behandelen we zes thema's: Oer-lang geleden, Honderden huizen, Op ruimtereis!, Kijken naar vroeger, De wereld rond en Slimme uitvindingen.

Verzorgt deze methode ook topografielessen?
Vanaf eind groep 5/ begin groep 6 wordt ook de topografie van Nederland, Europa en de wereld systematisch aangeboden. Hierbij gebruikt de methode het spannende online programma TopoMaster. Deze game, die ook in samenwerking met National Geographic is ontwikkeld, oefent de de topografie met bijzondere weetjes over onder andere dieren, gebouwen en het landschap waardoor de leerlingen de toponiemen beter onthouden. De kinderen kunnen thuis en op school met dit programma werken.