Zaakvakken

De zaakvakken

Onder zaakvakken verstaan wij: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en verkeer. Deze vakken komen wekelijks m.b.v. de methoden van Blink Wereld. in de groepen 5 t/m 8 aan bod. Groep 3 en 4 werken met de geïntegreerde methode van Blink Wereld, waarin alle zaakvakken aan bod komen. Vanaf groep 5 werken de leerlingen ook in het documentatiecentrum. Met behulp van de daar opgezochte informatie en het gebruik van het internet, maken de kinderen naar eigen interesse werkstukken. Een stukje zelfwerkzaamheid waar wij veel waarde aan hechten.