Taal
 

In groep 3 is het vakgebied Taal nauw verweven met het leren lezen. Alle talige activiteiten zitten in de leesmethode verweven. In groep 3 wordt gewerkt met de methode " Veilig leren lezen". Vanaf groep 4 t/m groep 8 werken we met de taalmethode: "Taal op Maat". Vanaf groep 5 gebeurt dit ook met behulp van tablets.

Tijdens de taallessen komen het spreken, luisteren, schrijven (creatief taalgebruik), woordenschat en taalbeschouwing aan de orde. Daarnaast is spelling ook een belangrijk onderdeel van deze methode. In de groepen 6, 7 en 8 is er bovendien ruime aandacht voor het ontleden; een vaardigheid die vooral van belang is voor het aanleren van een vreemde taal in het voortgezet onderwijs.