Lezen

Na in groep 1/2 spelenderwijs kennisgemaakt te hebben met 15 letters begint in groep 3 "officieel" het leren lezen. Voor het leesonderwijs gebruiken we de 2e maanversie van de taal/leesmethode "Veilig Leren Lezen". Kinderen die bij aanvang van groep 3 al kunnen lezen, doen gedeeltelijk met het programma mee. Daarnaast volgen deze leerlingen m.b.v. het materiaal van de leesmethode, een afgestemd leerprogramma. In groep 4 ligt vooral de nadruk op de leestechniek.

Met behulp van de leesmethode Estafette wordt er in de groepen 4 t/m 8 veel aandacht gegeven aan de instructie van het technisch lezen. Om "leeskilometers" te maken is er in deze groepen tijd gepland voor bijvoorbeeld duo, tutor, of individueel lezen.
Vanaf groep 5, 6 neemt vooral het begrijpend / studerend lezen toe.
Onze begrijpend / studerend leesmethode: "Overal Tekst" is er opgericht om de leerlingen met behulp van authentieke teksten goed met teksten om te laten gaan, samen te vatten, te herkennen en relaties te leggen en hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, maar brengen hen ook de liefde voor het lezen bij. Daarom lezen we in iedere groep iedere dag voor. Daarnaast vinden er activiteiten plaats in het kader van boekpromotie.


Extra informatie  
www.gratiskinderboek.nl is een site speciaal voor kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie.
Op deze site staan kinderboeken die GRATIS gedownload kunnen worden. De boeken zijn geschreven voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het leesniveau loopt van AVI-2 t/m AVI-8 (oude indeling).


 
AVI oud AVI nieuw
1 AVI start
1-2 AVI-M3
2-3 AVI-E3
3-4-5 AVI-M4
4-5-6 AVI-E4
5-6 AVI-M5
6-7-8 AVI-E5
7-8-9 AVI-M6
8-9 AVI-E6
8-9>9 AVI-M7
(Bijna) alle boeken zijn voorzien van illustraties, die gemaakt zijn door studenten van de Kunstacademie Rotterdam en bij een aantal boeken is het nieuwe lettertype 'Dyslexie' toegepast, dat speciaal is ontworpen voor kinderen met dyslexie.
Kinderen reageren bijzonder enthousiast na het lezen van de boeken.
 
Binnenkort wordt de nieuwe avi-indeling gehanteerd.
www.gratiskinderboek.nl is ruim een jaar in de lucht en er zijn al meer dan 20.000 downloads.
De site wordt aanbevolen door het Steunpunt Dyslexie van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Expertise Centrum Nederlands.
De site is een onderdeel van de Stichting Lezen is Gezond.