Verkeer: "School op Seef" verkeersveiligheidslabel

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, geven wij praktijk- en omgevingsgerichte verkeerslessen. Sinds februari 2009 zijn wij de eerste school in de regio Haaglanden die het certificaat: "School op seef" heeft verdiend. Om dit veiligheidslabel te behouden hebben we de afgelopen jaren activiteiten gedaan op de volgende vier gebieden: planmatige aanpak en organisatie van het verkeersonderwijs, de uitvoering van praktische verkeerseducatie, doelgerichte communicatie met ouders en aandacht voor schoolomgeving en
school -thuisroutes.
Begin september 2013 is door de wethouder José van Egmond voor de derde keer het School op Seef label uitgereikt. Het behalen van dit label is wederom gelukt door nauwe samenwerking tussen de verkeersouders, de leerkrachten en onze betrokken ouders. 
Voor de verkeerstheorie gebruiken we in de groepen 1 t/m 3 de methode: "Rondje verkeer"  in groep 4: de methode: "Stap Vooruit" en in de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) het verkeersblad: de "Jeugdverkeerskrant".
In groep 7 leggen de kinderen een schriftelijk verkeersexamen af. Daarna mogen de kinderen, die de theorie beheersen, meedoen aan het praktijkexamen.
De praktische verkeerslessen worden jaarlijks opgenomen in ons jaarplan en met behulp van ouders uitgevoerd. Jaarlijks organiseren onze verkeersouders een verkeersactie en / of project.

In september 2016 hebben we het vierde label als "School op Seef" behaald.