Verkeer: "School op Seef" verkeersveiligheidslabel

Sinds 2009 is de Josephschool - als eerste school in Zuid-Holland destijds - gecertificeerd als "School op Seef".
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Wij geven praktijk- en omgevingsgerichte verkeerslessen. Al vanaf de kleutergroepen tot aan groep 8.
Om het veiligheidslabel te behouden doen we jaarlijks activiteiten op de volgende gebieden:
  • planmatige aanpak en organisatie van het verkeersonderwijs,
  • de uitvoering van praktische verkeerseducatie,
  • doelgerichte communicatie aan de ouders
  • aandacht voor schoolomgeving en school-thuis-routes
 
Voor de theorielessen gebruiken we voor groep 3 de methode "Klaar over", voor groep 4 "Stap vooruit", voor groep 5 en 6 "Op voeten en fietsen" en voor groep 7 en 8 "De Jeugd verkeerskrant". Alle groepen hebben jaarlijks ook een aantal praktijklessen. Hiervoor gebruiken we de methode "Verkeerskunsten" van "School op Seef". Op het schoolplein worden begeleid, door enkele ouders, per les een drietal fietskunst oefeningen gedaan. Daarnaast zijn er nog aanvullende verkeerseducatie activiteiten zoals verkeersbordenspeurtocht, educatieve route door de wijk, onderzoek in de wijk, school-thuis-routes.
Groep 7 doet jaarlijks mee aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit een landelijk theorie-examen, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, en het praktisch fietsexamen , het fietsen van een route door het hele dorp.
Voor groep 8 maakt de RET al een aantal jaren het project OV4Y mogelijk. Daarnaast oefenen zij de diverse routes naar toekomstige middelbare scholen.
 

Alle activiteiten worden gecoördineerd door de verkeersouder in samenwerking met de verkeerleerkracht. De verkeersouder is verantwoordelijk voor de verkeersbrigadiers, die elke schooldag de leerlingen veilig helpen oversteken op het kruispunt Goudenregensingel - Acacialaan. Leerlingen van groep 8 worden hiervoor door de Politie Pijnacker opgeleid.
Als extra service wordt jaarlijks de fietscontrole uitgevoerd.
Periodiek organiseert de verkeersouder een verkeersproject zoals: dode hoekles, de Verkeersslangbox, het grote Verkeersmysteriespel, Schoolbrengdag, Op Voeten en Fietsen, Streetwise, Le
er in het Verkeer.
 
In het voorjaar van 2019 hebben we voor de vijfde keer het label "School op Seef" behaald. Hiermee zijn we een van de weinige in Nederland.