Het bestuur SKOP


De Katholieke Scholen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden bestuurd door de stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker "SKOP". In het bestuur van de stichting zitten ouders en andere gemotiveerde vrijwilligers van de scholen behorende tot deze stichting.

De Josephschool is één van de 5 scholen van de stichting. De andere scholen zijn de Mariaschool, de Johannesschool, De Keizerskroon en Het Spectrum in Delfgauw.

Het bestuur heeft als doel: "Het basisonderwijs in Pijnacker en Delfgauw in de geest van de Rooms Katholieke kerk te bevorderen. Het bestuur heeft een Algemeen directeur in dienst die veel van de lopende zaken op bestuursniveau regelt. Het bestuur houdt, "op afstand", een vinger aan de pols.

Op de school is het de directeur die leiding geeft aan de school en het schoolteam en eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken op de school.

Correspondentieadres bestuur SKOP: Meidoornlaan 2, 2641 CB Pijnacker, tel. 015-3694066. directeur@skoppijnacker.nl

Algemeen directeur: Dhr. henk Hooijmans

Foto: Skopkantoor bij de kerk.