Tussenschoolse opvang (het overblijven)

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven.
Overblijven tijdens de middagpauze is voor alle kinderen (gr. 1 t/m 8) mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag (gr. 4 t/m 8) tegen betaling van een bepaalde vergoeding.
In voorbereiding op het voortgezet onderwijs stimuleren we dat leerlingen van groep 8 thuis gaan eten,
 
Voor de dagelijkse leiding van de overblijforganisatie is onze overblijfcoördinator, Margareth Hooijmans , verantwoordelijk.
Zij verdeelt de taken, zorgt voor vervanging bij ziekte, is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de administratie. Tevens is zij verantwoordelijk voor de inning van de overblijfgelden. De directeur is degene, die de overblijforganisatie aanstuurt en de gemaakte afspraken bewaakt.
 
De overblijvende kinderen worden begeleid door overblijfkrachten, die ieder of gezamenlijk de zorg dragen voor een groep kinderen. Van de overblijfkrachten wordt verwacht dat ze in hun benadering van kinderen aansluiten bij het pedagogisch beleid van de school. Het overblijfteam ontvangt voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.
 
De tarieven van de TSO blijven in het schooljaar 2017- 2018 hetzelfde als vorig schooljaar.
Dat betekent dat u voor uw zoon/dochter een abonnement per halfjaar (=5 maanden) of per heel jaar kan nemen.
De abonnementen dienen voor aanvang van de periode betaald te worden.
De prijs voor het halfjaarabonnement bedraagt: € 42,50 (september t/m januari en februari t/m juli).
De betaling voor het eerste halfjaar dient uiterlijk 31 augustus 2015 te zijn ontvangen en voor het tweede halfjaar uiterlijk 31 januari 2016.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt: € 80,00. De betaling hiervoor dient uiterlijk 31 augustus 2015 te zijn ontvangen. Er vindt geen terugbetaling plaats wanneer uw kind tijdens de duur van het abonnement geen gebruik meer maakt van deze tussen schoolse opvang.
 
Indien u voor uw zoon/dochter geen abonnement wilt maar een 25-ritten- kaart, dan kan dat natuurlijk ook. De prijs voor een 25-rittenkaart bedraagt € 22,50. Ook nu dient de betaling voor aanvang van het overblijven te zijn ontvangen.
I.v.m. de administratiekosten verzoeken wij u om de betaling van meerdere kinderen in één overschrijving over te maken op:
rekeningnr:              NL 29 INGB 0003422434
t.n.v.                       Overblijven St. Josephschool
                               Onder vermelding van de naam en groep van het desbetreffende kind.
 
E-mail: tso@josephschoolpijnacker.nl cc: info@josephschoolpijnacker.nl