De praktijk is voor leerlingen van alle basisscholen toegankelijk. Ook is de praktijk toegankelijk voor kinderen van 0-4 jaar.
 
Logopedie bij u op school
Vanaf 5 januari 2016 is het voor de leerlingen van de Josephschool mogelijk om op school logopedie te volgen bij een logopedist van Logopedisch Spectrum Nederland.
 
Logopedisch Spectrum Nederland is een allround logopediepraktijk, met twee specialisaties:
  • OMFT
  • Lees- en spellingsproblemen (dyslexie)
 
Logopedist
Logopedist Rebecca Euwijk werkt op dinsdag op praktijklocatie Josephschool in haar "eigen" logopediekamer. Zij stelt zich binnenkort aan u voor in de nieuwsbrief van school.
 
Werkwijze
U kunt bij ons terecht na verwijzing door uw huisarts. De kinderen krijgen een leuke oefenmap en iedere week oefeningen mee naar huis. Ook de huisarts en de school worden geïnformeerd door de logopedist. Dit gebeurt overigens alleen na toestemming van de ouders/verzorgers.
 
De werkwijze van de logopedist binnen de school is exact hetzelfde als in de vrije vestiging.
 
Waarom logopedie op school?
Als de logopedist op school werkzaam is, bespaart dit tijd (bijvoorbeeld reistijd van de ouder/verzorger). Ook zijn de contactmomenten tussen de leerkracht, de IB-er en de logopedist nog makkelijker te realiseren.
 
De logopedist is voor, tijdens en na schooltijd aanwezig. Natuurlijk is de logopedist ook tijdens schoolvakanties aan het werk.
 
Ouderbetrokkenheid
De ouder/verzorger is ook op school altijd aanwezig bij de logopedische behandeling en is daardoor op de hoogte van wat er tijdens de behandeling wordt aangeboden en geoefend.
 
De zorgverzekeraars hebben ook regels voor de aanwezigheid van de ouder/verzorger tijdens de logopedische behandeling. Is de ouder/verzorger te weinig aanwezig, dan ontstaat het risico dat de logopedische begeleiding niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.
 
Kwaliteit
Wanneer wij "logopedie op school" aanbieden, houden wij ons ook aan de kwaliteitsrichtlijn van de NVLF.
Alle logopedisten werkzaam bij Logopedisch Spectrum Nederland zijn geregistreerd in het Kwaliteits Register Paramedici.
 
Aanmelden
Aanmelden voor logopedie kan via het centrale aanmeldnummer:    
06 - 485 937 61.
Voor meer informatie over Logopedisch Spectrum Nederland, kunt u kijken op onze website: www.logopedischspectrum.nl