Welkom op de groepspagina van groep 6
 

Huiswerk groep 6


Vakken
In groep 6 werken we, net als in alle andere groepen, hard aan rekenen, taal, lezen en spelling.  
Ook hebben we geschiedenis, aardrijkskunde, Engels en verkeer. 
We gymmen, knutselen, tekenen, zingen, dansen en krijgen dramales.  

 

Dit jaar gaan de leerlingen een boekbespreking en een spreekbeurt doen. Tot de kerstvakantie zullen er boekbesprekingen zijn. Rond de kerstvakantie tot het eind van het jaar vinden de spreekbeurten plaats. Hier komt een inschrijflijst voor. Op school leggen we precies aan de leerlingen uit wat we verwachten. Ze krijgen dit ook op papier mee. Hulp van de ouders is heel fijn, maar het moet wel het product blijven van het kind. 

Werkstukken maken de leerlingen op school. Dit doen ze in fases. We streven ernaar dat iedere leerling 2 werkstukken af krijgt. 

Weektaak
De leerlingen werken in groep 6 met een weektaak. Ze leren hierbij zelf hun werk te plannen. Op de weektaak staan opdrachten uit verschillende vakgebieden. Elke dag werken de leerlingen een half uur aan hun weektaak. 

Edi
Tijdens rekenen en spelling maken we gebruik van Expliciete Directe Instructie. 
Aan het begin van de les benoemen wij het lesdoel, hierna volgt de instructie, waarbij de leerkracht eerst het goede voorbeeld geeft, hierna gaan de kinderen de instructie oefenen en daarna volgt een controle of de instructie begrepen is. Op deze manier is er snel een overzicht wie er extra instructie nodig hebben en wie er aan de zelfstandige verwerking kunnen beginnen. 

Tijdens de instructie en controle maken wij gebruikt van wisbordjes. Ook werken wij met een beurtenbakje, waardoor vingers opsteken niet nodig is. Iedereen kan een beurt krijgen en wordt hierdoor gedwongen om mee te denken over gestelde vragen. 

Coöperatief leren 
Een van de werkwijzen op onze school om de leerlingen te laten leren is het coöperatieve leren. De leerlingen leren door het samenwerken heel erg veel van elkaar. Er zijn verschillende coöperatieve vormen. In bijna elke les wordt één van de vormen gebruikt.  

Snappet
Het verwerken van de lessen rekenen en taal doen wij op de Snappet. Dit is een tablet die ons direct aangeeft of we de opgave goed hebben gemaakt. In ons werkpakket herhalen en oefenen we de aangeboden stof nogmaals op eigen niveau. Zo leert iedereen in de groep om te gaan met, voor hem of haar, belangrijke leerstof. 

Social media
Op jonge leeftijd krijgen de kinderen te maken met social media. Dit jaar krijgen de leerlingen lessen mediawijsheid. Wij willen aan u als ouder vragen om zicht te houden op het gebruik van social media bij uw kind en om dit in goede banen te leiden. 

Gym
Groep 6 heeft 2x in de week gym,  op dinsdag- en vrijdagmiddag. De gymles op dinsdag wordt verzorgd door de vakleerkracht. Op vrijdag wordt de gymles verzorgd door een vakleerkracht van Team4Talent. 
Het gebruik van gymschoenen is verplicht. Sieraden mogen tijdens de gymles niet om, oorbellen moeten uit of afgeplakt. Alle kinderen douchen na afloop van de gymles. Het gebruik van deodorant na het douchen juichen wij toe. Gebruik hiervoor een roller, spuitbussen zijn niet toegestaan. 

Ouderportaal
Wanneer u een vraag heeft of u wilt een afspraak maken, bent u natuurlijk van harte welkom. Na schooltijd in de klas of via het ouderportaal. Daar staan ook de foto's van de klas op en daar wordt regelmatig een berichtje op gedeeld met praktische informatie en leuke weetjes uit de klas. 

Huiswerk 
De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk mee. Halverwege het jaar zal dit naar 2 keer per week gaan. De kinderen hebben een week om het huiswerk te maken of te leren. Het huiswerk wordt op het rapport beoordeeld. In groep 7 krijgen de kinderen 2 a 3 keer per week huiswerk en in groep acht 3 a 4 keer per week. Er is voor deze opbouw gekozen omdat in het middelbaar onderwijs er dagelijks huiswerk opgegeven wordt. Zo wordt de kinderen geleerd om met huiswerk om te gaan.